info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


ร่วมงานกับเรา

ทะคาระ ไอวีเอฟ ยินดีให้บริการ


Join our Team

ร่วมงานกับเรา


 • ผู้ช่วยพยาบาล

 • คุณสมบัติ
  - จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
  - อายุ 30 - 50 ปี
  - หากมีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ช่วยการเจริญพันธุ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ล่ามประสานงานภาษาจีน

 • คุณสมบัติ
  - ไม่จำกัดวุฒิ
  - หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Embryologist Director

 • คุณสมบัติ
  - จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์หรือสูงกว่า
  - สามารถเพาะเลี้ยงตัวอ่อนได้
  - สามารถตรวจวิเคราะห์น้าอสุจิได้
  - สามามารถทาการแช่แข็งเซลล์ไข่ อสุจิตัวอ่อน ได้

 • พยาบาลเวชศาสตร์ช่วยการเจริญพันธุ์

 • คุณสมบัติ
  - อายุ 30 - 50 ปี
  - หากมีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ช่วยการเจริญพันธุ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • พนักงานต้อนรับและธุรการ 1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
  - มีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - เพศหญิง
  - จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือ ทางด้านวิทยศาสตร์การแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • นักวิทยาศาสตร์เลี้ยงตัวอ่อน 1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
  - จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  - รับพิจารณาบัณฑิตจบใหม่ หรือหากมีประสบการณ์ทางสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • Takara IVF Bangkok Floor 5-6, A501-2, 601-2 QiSS Mall Rama IV Rd., Prakhonong Klongtoey Bangkok 10110
 • โทรศัพท์ 0 2339 3878-79 (09:00-20:00) หรือ 0 944896775, 78 แฟกซ์ 0 2339 3877
 • info@takaraivfbkk.com

Opening Hour - 09:00-18:00 Everyday


แพทย์ผู้หญิงเข้าวันจันทร์; แพทย์ผู้ชายเข้าทุกวัน